برگزیده جشنواره شیخ بهاییشرکت صدرا ماهان پارسیان در یازدهمین جشنواره  شیخ بهایی موفق به کسب رتبه اول و دریافت لوح زرین از دکتر کشمیری ریاست محترم جشنواره شد.

بازدید از غرفه شرکت صدرا ماهان پارسیانگزارش بازدید استاندار محترم  خراسان رضوی از غرفه شرکت صدرا ماهان پارسیان در حاشیه جشنواره علم تا عمل

برگزیده جشنواره علم تا عملشرکت صدرا ماهان پارسیان به عنوان برگزیده کشوری جشنواره علم تا عمل موفق
به دریافت تندیس جشنواره از جناب نعمت زاده وزیر محترم صنعت شد.